PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLKSIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

Oferowanie innowacyjnych usług w ramach utworzonego centrum terapii stresu
i chorób cywilizacyjnych oraz sali konferencyjnej w Dworku Czardasz

Całkowita wartość inwestycji: 1 568 102,40 PLN

Koszt dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego: 562 446,00 PLN

 

Beneficjent – „CZARDASZ” SEBASTIAN RULAK

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Informacja o projekcie

 

W ramach realizacji zadania „CZARDASZ” SEBASTIAN RULAK przewidział koszty zakupu robót budowlanych i materiałów niezbędnych do rozbudowy obiektu Dworek Czardasz.

Rozbudowana część stanowić będzie nowoczesną salę konferencyjną poszerzającą pomieszczenie obecnie użytkowane do tego celu.

Planowana powierzchnia użytkowa obiektu po połączeniu dotychczasowej sali i pomieszczeń przyległych z nową częścią wyniesie ok. 550 m2.

Po wybudowaniu nowej sali konferencyjnej koniecznym będzie wyposażenie jej w urządzenia i osprzęt, który będzie stanowił jego profesjonalne wyposażenie i przyczyni się do innowacyjności oferty w zakresie usług organizacji konferencji.

W ramach projektu zostanie zaadaptowany niewykorzystywany obiektu techniczny w którym zostanie utworzone Centrum terapii stresu i chorób cywilizacyjnych.

Nowe usługi w ramach Centrum będą realizowane poprzez pozyskanie:

– kapsuł do floatingu – 2szt.

– kabiny do floatingu – 1szt.

– łóżek wulkanicznych – 2 szt.

Zaplanowano również zakup wielomodułowego oprogramowania informatycznego do zarządzanie obiektem wraz z osprzętem.

W wyniku realizacji projektu rozszerzone zostaną możliwość korzystania przez grupę docelową z innowacyjnych usług oraz zróżnicowanej oferty, która nie byłaby dla nich dostępna ze względu na bariery finansowe oraz brak odpowiedniej wiedzy na temat innowacyjnych technologii wykorzystywanych w branży hotelarskiej, rehabilitacyjnej i wellness.

Czardasz w wyniku realizacji projektu zaspokoi zidentyfikowany popyt rynkowy oraz zapotrzebowanie w zakresie terapii chorób cywilizacyjnych, redukcji oraz nowoczesnych technologii.

Realizacja inwestycji, w tym rozbudowa obiektu o cześć relaksacyjną, SPA oraz salę konferencyjną w połączeniu z zainstalowaniem oprogramowaniem do zarządzania obiektem poprawi jego pozycję konkurencyjną.

Inwestycja wpisuje się w długofalową strategię rozwoju firmy, która ma na celu likwidację barier oraz wzrost konkurencyjności i rozpoznawalności marki, oraz wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i nie technologicznej, w oparciu o wzrost zatrudnienia.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie również lepsze wykorzystanie potencjału kadrowego, organizacyjnego oraz technicznego firmy, skutkiem czego nastąpi wydatny wzrost rentowności przedsiębiorstwa.